« Ga terug   Print

Verzuimspecialist

Marente | Voorhout | HBO | Parttime | Sluit 2018-02-02

Het begeleiden van (langdurig) zieke medewerkers en adviseren over de wet- en regelgeving. De Verzuimspecialist heeft de opdracht het aantal langdurige verzuimdossiers te reduceren.

Verzuimspecialist
Thuiszorg, kantoor Voorhout
Voor 20 uur tot 24 uur per week

Ben jij succesvol in het beheersen van verzuim?
We hebben je nodig!

De Thuiszorg van Marente, met een jaaromzet van 25 miljoen, werkt in kleinschalige zelforganiserende wijkteams. Ongeveer 15 collega’s van verschillende functieniveaus zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg aan zo’n 100 cliënten. Daarbij vervult iedereen binnen het team een eigen rol. Verzuimbegeleiding vindt niet in het eigen team plaats. Het begeleiden van (langdurig) zieke medewerkers en adviseren over de wet- en regelgeving, vraagt immers om een specialist. Voor de Thuiszorg is daarom een nieuwe functie ontstaan van Verzuimspecialist. De Verzuimspecialist heeft voor 2018 de opdracht het aantal langdurige verzuimdossiers te reduceren.

De Verzuimspecialist ontvangt leiding van de manager Thuiszorg en werkt nauw samen met de personeelsmanager en de regionaal teamleiders van de Thuiszorg.

Kerntaken

 • Voert gesprekken met arbeidsongeschikte medewerkers en stelt naar aanleiding hiervan een plan van aanpak op.
 • Voert alle benodigde acties uit voor de verzuimbegeleiding, zoals het voeren van voortgangsgesprekken, het organiseren van herplaatsingen en het onderhouden van contacten met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, re-integratiebureau, UWV en dergelijke
 • Zorgt voor een UWV-proof re-integratiedossier en bewaakt de naleving van wetgeving zoals Wet Verbetering Poortwachter
 • Informeert en adviseert medewerkers over plichten en procedures op het gebied van verzuim en re-integratie, binnen het wettelijke kader.
 • Volgt ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van verzuim, re-integratie, duurzame inzetbaarheid, adviseert het management van de Thuiszorg, zorgt voor creatieve oplossingen en zet op basis hiervan acties uit
 • Stemt periodiek de voortgang met de leidinggevenden af en maakt afspraken over de taakverdeling
 • Zorgt voor een nauwkeurige en actuele rapportage en heeft structureel overzicht over het volledige verzuim van de thuiszorg en de mogelijkheden om het verzuim te reduceren.
 • Doet voorstellen voor preventie van verzuim en zet deze in gang.

Functie-eisen:

 • Een afgeronde HR opleiding op HBO/WO niveau aangevuld met een specia-listische opleiding binnen het vakgebied van verzuim en re-integratie
 • Werkervaring binnen het vakgebied verzuim en re-integratie of binnen een P&O functie met accent op verzuim
 • Beschikt over up-to-date kennis op het gebied van wettelijke regelingen rondom verzuim en re-integratie als WvP, WIA, WW en “BeZaVa”
 • Is in staat om werknemers respectvol maar dwingend aan te spreken op het nakomen van afspraken en verantwoordelijkheden
 • Werkt op een gestructureerde en zorgvuldige wijze, ook onder druk van meerdere belangen
 • Beschikt over analytisch vermogen en helicopterview om in gesprekken ver-schillende belangen te onderkennen en conflicthantering toe te passen
 • Herkent zich in de kernwaarden: samen, optimistisch en ondernemend
 • Beschikt over rijbewijs en auto.

Wij bieden

 • Een salaris volgens de CAO VVT, FWG 55
 • Deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bovenwette-lijke vakantie uren, eindejaarsuitkering en collectieve verzekeringen

Informatie
Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Susanne Rutten, Manager Thuiszorg telefoonnummer 06 – 533 735 63.

Solliciteren
Als je interesse hebt in deze vacature kun je voor 14 december 2017 solliciteren via de ''Solliciteer'' button. Klik vervolgens de betreffende vacature aan en vul het sollicitatieformulier in.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Parttime, Voorhout, Medewerker Verzuim, Re-integratie medewerker



Solliciteer op deze functie

Deel deze vacature